• Högsbo EL AB startades 1995.
  • Vi är ca 20 st elektriker.
  • Vi utför arbeten inom nybyggnation, kontorsanpassningar, service, om- och tillbyggnader, industri, data, tele och larm.
  • Våra främsta kunder är fastighetsägare, byggmästare och förvaltning.

Högsbo El AB

Metangatan 1V
431 53 MÖLNDAL
031-496260
info@hogsboel.se

COPYRIGHT HÖGSBO EL 2023 © Web development BY

delightfulmoments.se